Gizlilik siyasəti

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qaydalar onun yerləşdirildiyi saytın Administrasiyasının rəsmi sənədidir və İnternet saytının (bundan sonra Sayt) xidmətlərindən və onun xidmətlərindən (bundan sonra – sayt) istifadə edən şəxslər haqqında məlumatların işlənməsi və mühafizəsi qaydasını müəyyən edir. İstifadəçilər kimi).

1.2. Saytın istifadəçiləri haqqında məlumatların toplanması, saxlanması, yayılması və mühafizəsi ilə bağlı münasibətlər bu Qaydalar, Sayt Administrasiyasının digər rəsmi sənədləri və Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

1.3. İstifadəçi Saytda əlaqə vasitələri və formalarından istifadə etməklə qeydiyyatdan keçməklə, mesajlar, ərizələr, potensial müştərilər, digər mesajlar göndərməklə, Qaydaların şərtləri ilə razılaşır. İstifadəçi Qaydaların şərtləri ilə razılaşmadıqda, Saytdan və onun xidmətlərindən istifadəyə dərhal xitam verilməlidir. İstifadəçi buna görə məsuliyyət daşıyır.

1.4. Sayt Administrasiyasının İstifadəçi qarşısında öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün belə yoxlamanın zəruri olduğu hallar istisna olmaqla, Sayt Administrasiyası İstifadəçilər haqqında alınan (toplanan) məlumatların düzgünlüyünü yoxlamır.

2. Fərdi məlumatların emalının şərtləri və məqsədləri

2.1. Sayt Administrasiyası Saytın sahiblərinin struktur bölmələrinin fəaliyyəti və işi haqqında məlumatların verilməsi çərçivəsində Sayt Administrasiyası ilə İstifadəçi arasında öz öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün istifadəçinin şəxsi məlumatlarını emal edir. Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq, istifadəçinin şəxsi məlumatlarının emalı üçün ayrıca razılığı tələb olunmur. Sayt Administrasiyası fərdi məlumatların subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə səlahiyyətli orqanı xəbərdar etmədən şəxsi məlumatları emal etmək hüququna malikdir.

2.2. Şəxsi məlumatların emalının məqsədlərinə aşağıdakılar daxildir: İstifadəçi tərəfindən məlumatların, poçt göndərişlərinin, sənədlərin və materialların, o cümlədən reklamın alınması, İstifadəçinin mal və xidmətlərin əldə edilməsinə yönəlmiş sifarişlərinin işlənməsi, İstifadəçiyə məsləhət dəstəyi.

3. Əsasnamənin qüvvəyə minməsi və dəyişdirilməsi qaydası

3.1. Əsasnamə Saytda yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir və yeni Əsasnamə ilə əvəz olunana qədər qeyri-müəyyən müddətə qüvvədədir.

3.2. Ümumi sənəd olan Qaydaların cari variantı istənilən internet istifadəçisi üçün əlçatandır.

3.3. Sayt Administrasiyası Əsasnaməyə dəyişiklik etmək hüququna malikdir. Əsasnaməyə dəyişikliklər edərkən, daimi ünvanda Saytda yeni nəşr yerləşdirməklə istifadəçilərə bu barədə məlumat verir. Bu halda Əsasnamənin əvvəlki nəşrləri öz qüvvəsini itirir.

4. Şəxsi məlumatların tərkibi

4.1. Şəxsi məlumatlar İstifadəçi tərəfindən könüllü olaraq verilir, onların Sayt Administrasiyası tərəfindən emalına razılıq deməkdir və aşağıdakıları əhatə edir:

4.1.1. Əlaqə üçün İstifadəçilər tərəfindən təmin edilən minimum zəruri məlumatlar: soyad və ad, telefon nömrələri, e-poçt ünvanı, şirkət adı, çatdırılma ünvanı. Digər məlumatlar (o cümlədən cins, yaş, doğum tarixi və s.) İstifadəçiyə xidmətlərin göstərilməsi və ya malların çatdırılması ilə bağlı ünsiyyət və hərəkətlərin həyata keçirilməsi üçün İstifadəçi tərəfindən öz istəyi ilə verilir.

4.2. Sayt Administrasiyası tərəfindən emal edilən İstifadəçilər haqqında digər məlumatlar.

Sayt Administrasiyası həmçinin İstifadəçilər haqqında digər məlumatları da emal edir, o cümlədən:

4.2.1. Sayta daxil olduqda server tərəfindən avtomatik olaraq alınan standart məlumatlar və İstifadəçinin sonrakı hərəkətləri (host IP ünvanı, istifadəçinin əməliyyat sisteminin növü, istifadəçinin ziyarət etdiyi Saytın səhifələri).

4.2.2. əlfəcinlərdən (kukilərdən) istifadə edərək Sayta daxil olduqda avtomatik olaraq əldə edilən məlumatlar.

4.2.3. İstifadəçinin Saytdakı hərəkətləri nəticəsində əldə edilən məlumatlar.

4.2.4. Saytdakı digər istifadəçilərin hərəkətləri nəticəsində əldə edilən məlumatlar.

4.2.5. Saytın xidmətlərinə daxil olmaq üçün İstifadəçini müəyyən etmək üçün lazım olan məlumatlar.

4.3. İstifadəçi kartı məlumatları sayt tərəfindən saxlanılmır.

5. İstifadəçi məlumatlarının emalı

5.1. Fərdi məlumatların emalı aşağıdakı prinsiplər əsasında həyata keçirilir:

– şəxsi məlumatların emalının məqsəd və üsullarının qanuniliyi;

– vicdanlılıq;

– fərdi məlumatların emalı məqsədlərinin fərdi məlumatların toplanması zamanı əvvəlcədən müəyyən edilmiş və bəyan edilmiş məqsədlərə, habelə Sayt Administrasiyasının səlahiyyətlərinə uyğunluğu;

– işlənmiş fərdi məlumatların həcminin və xarakterinin, fərdi məlumatların emalı üsullarının fərdi məlumatların emalı məqsədləri ilə uyğunluğu;

5.2. Şəxsi məlumatların toplanması.

5.2.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının toplanması Saytda İstifadəçinin parametrlərinə uyğun olaraq Sayt Administrasiyası və ya saytla əlaqə saxladığı zaman istifadəçi tərəfindən öz təşəbbüsü ilə daxil edildikdə həyata keçirilir.

5.2.2. Ad, e-poçt ünvanı və/və ya telefon nömrəsi Əlaqə üçün İstifadəçi tərəfindən verilir və Saytda standart iş üçün tələb olunmur.

5.2.3. Şəxsi məlumatların qalan hissəsi Saytın müvafiq bölmələri və resurslarından istifadə etməklə İstifadəçi tərəfindən öz təşəbbüsü ilə əlavə olaraq verilir.

5.3. Şəxsi məlumatların saxlanması və istifadəsi

5.3.1. İstifadəçilərin şəxsi məlumatları yalnız elektron daşıyıcılarda saxlanılır və qanuni tələblərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmamış emalının zəruri olduğu hallar istisna olmaqla, avtomatlaşdırılmış sistemlərdən istifadə etməklə işlənir.

5.4. Şəxsi məlumatların ötürülməsi

5.4.1. İstifadəçilərin şəxsi məlumatları bu Qaydalarda açıq şəkildə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, heç bir şəxsə verilmir.

5.4.2. Saytda İstifadəçilər tərəfindən istifadə edilən proqramlar Sayt Administrasiyasından müstəqil fəaliyyət göstərən və Sayt Administrasiyasının adından və ya onun adından hərəkət etməyən üçüncü tərəflər (inkişafçılar) tərəfindən yerləşdirilir və saxlanılır. İstifadəçilər müvafiq tətbiqlərdən istifadə etməzdən əvvəl xidmətlərin göstərilməsi qaydaları və bu cür üçüncü tərəflərin (inkişafçıların) şəxsi məlumatların mühafizəsi siyasəti ilə müstəqil şəkildə tanış olmağa borcludurlar.

5.4.3. Dövlət orqanlarının (yerli hakimiyyət orqanlarının) tələbi ilə İstifadəçilərin fərdi məlumatlarının təqdim edilməsi qanunla müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.

5.5. Şəxsi məlumatların məhv edilməsi

5.5.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatları İstifadəçinin yazılı müraciəti əsasında məhv edilir. Sorğuda məlumatın bu İstifadəçiyə aid olduğunu birbaşa göstərən identifikasiya məlumatları olmalıdır.

6. İstifadəçilər haqqında məlumatların mühafizəsi tədbirləri.

6.1. Sayt Administrasiyası İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının onlara icazəsiz və ya təsadüfən daxil olmasından, məhv edilməsindən, dəyişdirilməsindən, bloklanmasından, surətinin çıxarılmasından, yayılmasından, habelə digər qanunsuz hərəkətlərdən qorunmasını təmin etmək üçün texniki, təşkilati və hüquqi tədbirlər görür.

7. Qaydaların məhdudlaşdırılması.

7.1. Bu Qaydalar üçüncü şəxslərin hərəkətlərinə və internet resurslarına şamil edilmir.

7.2. Saytın Administrasiyası İnternetdən və ya Sayt Xidmətlərindən istifadə nəticəsində İstifadəçi haqqında məlumat əldə edən üçüncü şəxslərin hərəkətlərinə və Saytın xüsusiyyətinə görə məlumatdan istifadənin nəticələrinə görə məsuliyyət daşımır. istənilən internet istifadəçisi üçün əlçatandır.

7.3. Sayt Administrasiyası İstifadəçilərə Saytdan özləri haqqında ötürülən məlumatların miqdarı ilə bağlı məsələnin həllinə məsuliyyətlə yanaşmağı tövsiyə edir.

 • Əsas
 • Yaxin

  Səbətim

  Sizi burada görmək çox xoşdur!

  E-poçt ünvanınıza parol göndəriləcək.

  Artıq hesabınız var?

  Yaxin

  Categories