İstifadəçi razılaşması

ƏSAS KONSEPSİYALAR

ALICI MÜQAVİLƏSİ (MÜQAVİLƏ) – onlayn alış-verişlə bağlı bu sənəddə qeyd olunan bütün şərtlər;

ALICIaspipe.az saytında göstərilən “AS PIPE” MMC tərəfindən göstərilən mal və xidmətləri texniki vasitələrlə və elektron ödənişlərdən istifadə etməklə sifariş edən/alınan, habelə bu “Müqavilənin” şərtləri ilə razılaşan fiziki və ya hüquqi şəxs. alıcı”;

SATICI – mal/xidmətini aspipe.az saytında onlayn şəkildə satan, satış və çatdırılma şərtlərini müəyyən edən fiziki və ya hüquqi şəxs;

MƏHSULLAR / XİDMƏTLƏR – Saytda göstərilən hər hansı mal və ya xidmətlər;

SİFARİŞ – saytdan malların/xidmətlərin qəbulu və alıcının göstərdiyi ünvana çatdırılması üçün saytda müvafiq formanın doldurulması və elektron formada SATICIYA göndərilməsi.

XÜSUSİ ŞƏRTLƏR

1. Müqavilənin predmeti ALICI tərəfindən saytda nümayiş etdirilən malların/xidmətlərin şəxsi və digər məqsədlər üçün alınması və onlardan başqa formalarda istifadə imkanlarından ibarətdir. Bu Müqavilənin şərtləri hazırda saytda satılan bütün mal və xidmətlərə şamil edilir.

2. SATICI öz mallarının/xidmətlərinin satışını şəxsən sayt vasitəsilə təmin edir.

3. Saytdan mal sifariş edən ALICI bu MÜQAVİLƏNİN şərtləri ilə tam razı olduğunu bildirir.

4. Saytda satılan mallar/xidmətlər, habelə satış şərtləri Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 408-ci maddəsinə uyğun olaraq ümumi təklif hesab edilir.

5. ALICI malın/xidmətin dəyərini nağd qəbz və ya alışı təsdiq edən digər sənəd müqabilində hər hansı formada (onlayn/nağd) ödəyibsə, alış başa çatmış sayılır.

6. ALICI internet saytında sifariş formasını doldurmaqla SATICI tərəfindən şəxsi əlaqə məlumatlarının istifadəsinə etiraz etmir. Bu, alıcıya gələcəkdə müxtəlif endirim şirkətləri və digər məlumatların göndərilməsini əhatə edir.

7. Sifariş ALICI ilə SATICI arasında bağlanmış müqavilədir.

8. ALICI asmetal.az səhifəsində texniki profilaktik xidmətin aparıldığı günlər, eləcə də aşağıda göstərilən hallardan başqa günün, ayın, ilin istənilən vaxtında saytın xidmətlərindən istifadə edə bilər. fors-major hallarda. ALICI saytdan və satıcıdan asılı olmayan səbəblərdən hər hansı itkiyə məruz qaldıqda SAYT və ya SATICI məsuliyyət daşımır.

9. Saytda mal balansı şəklində təqdim edilən və ALICI tərəfindən sifariş edilən mallar SATICInın anbarında olmadıqda, SATICI ALICIya bildiriş verməklə sifarişi dəyişməli və ya ALICInın tələbi ilə onu ləğv etməlidir. mümkün qədər tez. Sifarişin ləğvi nəticəsində ALICI tərəfindən ödənilmiş məbləğ bank xərcləri çıxılmaqla ALICInın hesabına qaytarılır.

10. ALICI tərəfindən verilən yanlış məlumat nəticəsində sifarişin tamamlanmamasına görə SATICI məsuliyyət daşımır.

11. Sifariş verdikdən sonra ALICInın ünvanına olan məsafədən asılı olaraq SATICI sifarişin çatdırılma tarixi, vaxtı və digər şərtləri barədə ALICIya məlumat verir.

12. Obyektiv səbəb olduqda SATICI birtərəfli qaydada malların/xidmətlərin çatdırılma vaxtını/tarixini dəyişə bilər.

13. ALICI çatdırılma və ya digər problemlərlə bağlı şikayətlərini SATICInın administrasiyasına elektron və ya telefonla bildirə bilər.

14. Malların/xidmətlərin çatdırılması yalnız Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədləri ilə məhdudlaşdırılır.

15. Sifariş şəxsən alıcıya və/və ya göstərilən ünvanda istənilən şəxsə çatdırılır.

16. Göndərilən malı qəbul edən ALICI (və ya ünvanda olan şəxs) malı aldıqdan sonra malı yerində yoxlamalıdır. Yoxladıqdan sonra ALICI (və ya ünvanda olan şəxs) malın çatdırılmasını təsdiq edən sənədi imzalayır və bununla da mallara qarşı heç bir iddiasının olmadığını bildirir.

17. Müvafiq çatdırılma şəhadətnaməsi qarşılıqlı imzalandıqdan sonra mallara dəymiş ziyana görə məsuliyyət ALICInın üzərinə düşür.

18. SATICI birtərəfli qaydada öz məhsuluna endirim tətbiq edə bilər.

19. SATICI aşağıdakılara əsaslanaraq ALICInın sifarişini ləğv edə bilər:
ALICI hər hansı məhsulu ardıcıl 4 dəfə almaqdan əsassız olaraq imtina etdikdə;
— Qeyri-qanuni satınalmalara, habelə ALICInın qeyri-etik davranışına şübhə olduqda.
Bu hərəkətlər istehlakçıların ayrıseçkiliyi kimi deyil, SATICInın maddi itkilərinin qarşısının alınması kimi başa düşülməlidir.

20. Malların qaytarılması şərtləri “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” qanunla tənzimlənir. Əgər mal SATICInın təqsiri olmadan geri qaytarılırsa, geri qaytarılma xərcləri ALICI tərəfindən ödənilir.

21. SATICInın ofisləri əmək qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq iş vaxtı ərzində fəaliyyət göstərir.

22. Bu Müqavilə ilə bağlı və ya onunla əlaqədar yaranan bütün mübahisələr və ya iddialar, o cümlədən onun təfsiri, icrası, ləğvi və etibarsızlığı, ilk növbədə tərəflər arasında vicdanlı və mehriban danışıqlar yolu ilə həll edilməlidir. Belə mübahisə Tərəflər arasında 5 iş günü ərzində həll edilmədikdə, mübahisə Azərbaycan Respublikasının müvafiq məhkəmələri tərəfindən həll edilir.

 • Əsas
 • Yaxin

  Səbətim

  Sizi burada görmək çox xoşdur!

  E-poçt ünvanınıza parol göndəriləcək.

  Artıq hesabınız var?

  Yaxin

  Categories